New Website & Logo – Launch Date – 01 June 2024

Contact Details: Tel: +48 22 453 53 53 / Fax: +48 22 453 53 01 / Facebook


Dear Valued Clients

Our standard office hours are Monday through Friday, from 09:00 to 18:00.

Outside regular business hours, including weekends and holidays, our 24/7 hotline is at the disposal of FCM Travel Express Customers and only for urgent cases.

Please be aware that rail tickets cannot be obtained through our Emergency 24/7 Hotline.

Should you require assistance or wish to collaborate with us, please reach out to us at sales@pl.fcm.travel.

Please remember that this email address is not intended for Emergency 24/7 inquiries.

Thank you for choosing us for your travel needs.

Nowa Strona Internetowa i Logo – Data Uruchomienia – 01 Czerwca 2024

Kontakt: Tel: +48 22 453 53 53 / Fax: +48 22 453 53 01 / Facebook


Szanowni Klienci,

Biuro FCM Travel Express jest czynne od poniedziałku do piątku,

w godzinach od 09:00 do 18:00.

Poza standardowymi godzinami pracy, włącznie z weekendami i świętami, nasza całodobowa infolinia ( Emergency) jest do dyspozycji Klientów FCM Travel Express tylko w przypadkach pilnych.

UWAGA! Usługa dotycząca biletów kolejowych nie jest dostępna w ramach Emergency.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w organizacji podróży służbowej lub chcesz współpracować z nami,  prosimy o kontakt pod adresem sales@pl.fcm.travel.

Prosimy pamiętać, że ten adres e-mail nie jest przeznaczony do pilnych zgłoszeń 24/7.

Dziękujemy za wybranie nas w obszarze organizacji podróży służbowych.