Payments and complaints / Płatności i reklamacje

Travel Express Sp. z o.o.
ul. Wspólna 56
00-684 Warszawa
tel: +48 22 453 53 53
fax +48 22 453 53 01

PREZES
Tim Hyland
E-mail:
tim.hyland@travelexpress.pl
tel. +48 22 453 53 53

Dyrektor Zarządzający 
Marzena Kurpiel
E-mail:
marzena.kurpiel@pl.fcm.travel
tel. +48 22 453 53 56

DZIAŁ MICE
Tel. + 48 22 453 53 90
mice@travelexpress.pl

HEAD of MICE Department
Dominika Rejmer
E-mail:
dominika.rejmer@travelexpress.pl
tel. +48 22/453 53 55
Mob. +48 665 475 205

MICE Manager
Alicja Kapuścińska
E-mail:
alicja.kapuscinska@travelexpress.pl
tel. +48 22 453 53 79
Mob. +48 664 942 552

MICE Specjalist
Maria Babicka
E-mail:
Maria.babicka@travelexpress.pl
Mob. +48 609 600 024


 

 

NIP: 526-10-01-484
REGON: 010712419
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS 0000086924
Kapitał zakładowy 200000 PLN
Konto bankowe: mBank SA Oddział Korporacyjny Warszawa, Numer konta: 45 1140 1010 0000 3962 6500 1001
facebook