Travel Express Sp. z o.o.
ul. Wilcza 50/52
00-679 Warszawa
tel: +48 22 453 53 53
fax +48 22 453 53 01


PRESIDENT
Tim Hyland
E-mail:
tim.hyland@travelexpress.pl
tel. +48 22 453 53 53

MANAGING DIRECTOR
Marzena Kurpiel
E-mail:
marzena.kurpiel@pl.fcm.travel
tel. +48 22 453 53 56

MICE DEPARTAMENT
Tel. + 48 22 453 53 90
mice@travelexpress.pl

 

MICE Manager
Alicja Kapuścińska
E-mail:
alicja.kapuscinska@travelexpress.pl
tel. +48 664 942 552


HEAD of MICE Department
Dominika Rejmer
E-mail:
dominika.rejmer@travelexpress.pl
tel. +48 22/453 53 55
Mob. +48 665 475 205

 

NIP: 526-10-01-484
REGON: 010712419
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS 0000086924
Kapitał zakładowy 200000 PLN
Konto bankowe: mBank SA Oddział Korporacyjny Warszawa, Numer konta: 45 1140 1010 0000 3962 6500 1001
facebook